RADYONU SEÇ
  • RADYO TURKUVAZ
  • RADYO ENERJİ
  • RADYO SOFT
  • TURKUVAZ ROMANTİK
  • TURKUVAZ EFSANE
  • VAV RADYO
  • AHABER RADYO
  • ANEWS RADYO
  • ASPOR RADYO
  • TURKUVAZ ANADOLU
YAYINA MESAJ GÖNDER
GÖNDER

Hicret

Sözlükte "terk etmek, ayrılmak, ilgisini kesmek" anlamına gelen hecr mastarından isim olan hicret "kişinin herhangi bir şeyden bedenen, lisanen veya kalben ayrılıp uzaklaşması" demektir.

Ancak kelime daha çok "bir yerin terk edilerek başka bir yere göç edilmesi" anlamında kullanılır.

Terim olarak genelde gayrimüslim ülkeden İslam ülkesine göç etmeyi, özelde ise Hz. Peygamber'in ve Mekkeli Müslümanların Medine'ye göçünü ifade eder.

Hicretin tarihî, içtimai ve iktisadi yönden olduğu gibi dinî, siyasi ve hukuki yönden de birtakım sonuçları olmuştur.

Müslümanlar, hicretle birlikte Mekke müşriklerinin zulüm ve baskılarından kurtularak Medine'yi yurt edinince İslam'a yeni girenlerin, İslam toplumuna destek olanların ve onlara katılanların sayısı büyük oranda artmıştır.

BİZE ULAŞIN