RADYONU SEÇ
  • RADYO TURKUVAZ
  • RADYO ENERJİ
  • RADYO SOFT
  • TURKUVAZ ROMANTİK
  • TURKUVAZ EFSANE
  • VAV RADYO
  • AHABER RADYO
  • ANEWS RADYO
  • ASPOR RADYO
  • TURKUVAZ ANADOLU
YAYINA MESAJ GÖNDER
GÖNDER

CENNETÜ’L-BAKÎ Nedir?

Cennetü'l-Bakî: Peygamber Efendimiz'in kabrine yüz metre mesâfede bulunan meşhur Medîne kabristanı anlamına gelir.

CENNETÜ'L-BAKÎ KELİMESİNE ÖRNEK

Bir gün Allah Rasûlü (s.a.v) bir cenâze münâsebetiyle Cennetü'l-Bakî'ye gitmiş, ashâbının arasında oturuyordu. Üzerinde, her tarafını bürüyen iki parça ihram vardı.

*****

Câfer-i Sâdık g, mübârek ömrünü, ilim yurdu olan Rasûlullah Efendimiz'in (s.a.v) nurlu Medîne'sinde geçirdi. Hicrî 148, mîlâdî 765 senesinde orada vefât etti. Vefâtından önce tek bir vasiyeti vardı: Namaz!.. Tıpkı Allah Rasûlü r gibi, son nefesinde ısrarla, namaza dikkat etmeye dâir vasiyette bulundu. Ona devam etmeyi ve onu lâyıkıyla kılmayı, yani tâdil-i erkâna riâyet edip huşû ile edâ etmeyi şiddetle tavsiye ettikten sonra Rabbinin rahmetine kavuştu.

Cennetü'l-Bakî Kabristanı'na, babası Muhammed Bâkır Hazretleri, dedesi Zeynelâbidîn ve dedesinin amcası Hazret-i Hasan'ın (r.a) kabirleri yanına defnedildi.

*****

Allah Rasûlü (s.a.v) Bakî Kabristanı'ndaki ashâbını ve Uhud şehidlerini sık sık ziyaret ederdi. Hazret-i Âişe vâlidemizin ifâdesine göre, Efendimiz (s.a.v) kendisinin yanında kaldığı her gecenin son kısmında Bakî Kabristanı'na gider, oradakilere selâm verip duâ ederdi.

Hattâ bir gece Cebrâil (a.s) Peygamber Efendimiz'e (s.a.v) gelip:
"–Rabbin Bakî ehline gidip onlar için istiğfâr etmeni emrediyor!" buyurmuştur. Efendimiz (s.a.v) de hemen bu emre icâbet edip Cennetü'l- Bakî'yi ziyaret etmiştir. (Müslim, Cenâiz, 103)

BİZE ULAŞIN